Z wykształcenia jestem antropologiem. Kulinariami zajmuję się od kilkunastu lat. Od 2009 roku pojawiła się możliwość pisania felietonów kulinarnych do kilku tygodników, a od 2011 roku na pierwszy plan wysunęła się praca w ramach powołanego wydawnictwa. Wiosną 2013 roku, nakładem Naszej Oficyny, wydany został album pt. „Rozsmakuj się powiecie bydgoskim”. W 2017 roku uzyskałam na UAM w Poznaniu stopień doktora etnologii. Praca doktorska poświęcona była kulturze kulinarnej Krajny.
Wydawnictwo „Nasza Oficyna”  przede wszystkim zajmuje się opracowywaniem albumów kulinarnych o charakterze regionalnym (np. kuchnia powiatu, miasta, regionu), tematycznym (np. potrawy z ryb, gęsi, kuchnia wegetariańska), kulinarno-etnograficznym (kuchnia i zwyczaje ludności) bądź krajowym (np. kuchnia polska, włoska).
Nasze wydawnictwo realizuje w pełnym zakresie cały proces wydawniczy, od opracowywania tekstów, przygotowywania i stylizacji potraw, wykonania i obróbki fotografii, redakcji i korekty, składu i łamania, na druku albumu kończąc.
Albumy wydajemy nakładem własnym oraz realizujemy zlecenia otrzymane od instytucji, np. jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, LGD lub sieci handlowych.
                                                                                                                           
  dr Izabela Chudzyńska

                                                                                                                          etnolog, antropolog jedzenia